home

Stipt Techniek  Postbus 24  2290 AA  Wateringen   |    info@stipttechniek.nl   |   +31 (0)174 221014

certificering  |  sitemap  |  colofon

ASBEST SANERING

Stipt Techniek heeft een even simpele als eigenzinnige visie op asbestsanering: doe het extreem goed!

Wij ontwikkelen zelf specifieke werkmethodes waardoor de down time of sluiting van uw bedrijf of organisatie zo kort mogelijk duurt. Stipt Techniek voldoet uiteraard aan alle eisen en is gecertificeerd conform [SC-530]. Naar wens nemen wij het complete [management] van de sanering van u over zodat alle zaken en de communicatie met belanghebbenden en overheden soepeler verlopen. Dankzij onze [bouwexpertise] kunnen wij ervoor zorgen dat het herstelwerk veel sneller van de grond komt. Zo is uw bedrijf of organisatie in veel kortere tijd weer operationeel.

 

SANEREN, HOE WERKT DAT?

Stel, er bestaat een vermoeden dat een object asbesthoudende materialen bevat. Of er is al een inventarisatie gedaan waarin de asbesthoudende materialen zijn beschreven. In beide gevallen willen wij u graag van dienst zijn.

 

Kostenloos advies

 

Wanneer een vermoeden bestaat dat u met asbesthoudend materiaal te maken heeft of als u vermoedt dat er uitstoot van verontreinigde stoffen heeft plaatsgevonden, dan geven wij graag kostenloos advies. [Neem onmiddellijk actie] want het is in veel gevallen schadelijk voor u en uw omgeving. Dit kan bovendien leiden tot juridische claims van getroffenen.

Heldere offertes, heldere communicatie

Heeft u al een inventarisatierapport, dan maken wij een plan van aanpak op maat en een prijsopgave voor sanering. Onze duidelijke offertes laten geen enkele twijfel bestaan over onze taken en sluiten onnodig meerwerk uit. Wij starten pas als al onze taken en verantwoordelijkheden voor u volkomen helder zijn.

 

Tot in de puntjes verzorgd

 

Wij verzorgen alle meldingen naar de verschillende instanties en regelen de sloopvergunning. De uiteindelijke sanering vindt plaats in nauw overleg met u en op een wijze die we gezamenlijk overeenkomen. In sommige gevallen is nachtelijk en/of werk in het weekend noodzakelijk, zodat uw primaire activiteiten door kunnen gaan. Na het afronden van de sanering regelen wij een eindmeting bij een onafhankelijke laborant. Ons werk is klaar als wij het gesaneerde object weer vrij kunnen geven voor gebruik en het vrijgavecertificaat aan u kunnen overhandigen.

 

WAT IS ASBEST

Voor meer gedetailleerde informatie over asbest verwijzen wij u graag door naar de [asbestpagina].

 

INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met E. Garay

eg@stipt-techniek.nl

of 06-20566200